Artikler fra bladet Mur

Her finner du et utvalg eldre tekniske artikler fra tidsskriftet MUR som omhandler foreningens fagområder.

MUR ble utgitt av Mur-Sentret, murbransjens forsknings- og informasjonskontor.