Ny veileder om vintermuring - februar 2015

vintermuringDe aller fleste har behov for å fortsette mur- og pussarbeider også
inn i den kalde årstiden. Dette er fullt mulig dersom du gjør de riktige vintertiltakene. Npmf laget en kort veileder med råd og tips for vintermuring.

Veilederen kan leses og lastes ned her

 

Ny veileder om FDV

Fdv veileder forsideKrav til dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) skaper forvirring – hva er riktig tolkning?

 For å synliggjøre hvem FDV-kravet retter seg mot og hvilke forhold FDV-kravet gjelder for har Npmf laget en kort veileder.

Les mer …

Fasaderehabilitering

fasaderehabiliteringDe fleste mennesker oppholder seg daglig i bygninger som før eller senere kan ha behov for en fasaderehabilitering. Manglende vedlikehold eller tidens tann kan gjøre dette nødvendig - det kan være ønskelig i forbindelse med eierskifte - men skader kan også gjøre behovet prekært på grunn av faren for ting- og personskade.

Skjemmende og farlige forhold kan påtales etter Plan- og bygningslovens §89 og/eller kan medføre straff eansvar etter straffeloven.

Les mer …

Artikkel om Hydraulisk kalkmørtel

kalkmortelDet har i de senere år vært et økende forbruk av hydrauliske kalkmørtler til rehabilitering av gammelt murverk. Puss av fasader, omspekking og ommuring av teglmurer og natursteinsmurer er fagområder som har fått større oppmerksomhet, som følge av ny viten og nye produkter.

Denne artikkel gir en orientering om de forskjellige begreper og egenskaper som benyttes i bransjen, og som er viktig å kjenne til ved prosjektering og utførelse.

Les mer …

Tekniske artikler fra tidsskriftet MUR

tekniskeartiklerHer finner du et utvalg eldre tekniske artikler fra tidsskriftet MUR som omhandler foreningens fagområder.

MUR ble utgitt av Mur-Sentret, murbransjens forsknings- og informasjonskontor.

Artiklene finner du her

Nedenfor følger et utvalg tekniske artikler fra tidsskriftet MUR som omhandler foreningens fagområder. MUR ble utgitt av Mur-Sentret, murbransjens forsknings- og informasjonskontor. - See more at: http://npmf.no/wip4/tekniske-artikler-fra-tidsskriftet-mur/d.epl?id=1035835#sthash.OgXlNAzC.dpuf
Nedenfor følger et utvalg tekniske artikler fra tidsskriftet MUR som omhandler foreningens fagområder. MUR ble utgitt av Mur-Sentret, murbransjens forsknings- og informasjonskontor. - See more at: http://npmf.no/wip4/tekniske-artikler-fra-tidsskriftet-mur/d.epl?id=1035835#sthash.OgXlNAzC.dpuf