Ny veileder om vintermuring - pr februar 2015

vintermuring Npmf har laget en kort veileder med råd og tips for vintermuring.

De aller fleste har behov for å fortsette mur- og pussarbeider også inn i den kalde årstiden. Dette er fullt mulig dersom du gjør de riktige vintertiltakene.

Veilederen kan lastes ned her